HOME/ STATE/ JAIPUR/RAJASTHAN LIVE NEWS 20 JANUARY 2023