HOME/ STATE/ JAIPUR/EX DGP RAJENDRA SHEKHAR PASSED AWAY AT 89 IN JAIPUR