HOME/ CITY/ JAIPUR/JAIPUR MANDI RATE TODAY ON 11 JANUARY 2022 IN MUHANA MANDI