HOME/ CITY/ JAIPUR/BJP MLA MEET IN JAIPUR BEFORE RAJASTHAN VIDHANSABHA SESSION