HOME/ CITY/ JAIPUR/ACHARYA SWAMI DHARMENDRA PASSES AWAY IN SMS HOSPITAL JAIPUR