HOME/ VIDEOS/ TOP VIDEOS/SHARDIYA NAVRATRI 2022 TELANGANA FAMOUS BHADRAKALI TEMPLE BHADRAKALI MAA CLOSED EYES AT HALDI ABHISHEK