HOME/ STATE/ RAISEN/SANCHI UNIVERSITY ORGANIZED INTERNATIONAL YOGA DAY PROGRAM AT SANCHI STUPA