HOME/ STATE/ JABALPUR/MP FORMER CM KAMAL NATH VISIT NADIA GHAT JABALPUR BHOOMI PUJAN NANDISHWAR SHIVLING