HOME/ STATE/ SAHIBGANJ/RUPA TIRKEY CASE CBI FORENSIC TEAM IN SAHIBGANJ