HOME/ STATE/ SAHIBGANJ/PEOPLE REACHING MUKTESHWAR GANGA GHAT OF SAHIBGANJ ON PITRU PAKSHA 2022