HOME/ STATE/ HAMIRPUR/CM SUKHVINDER MEET PREM KUMAR DHUMAL