HOME/ BHARAT/AKHARA PARISHAD PRESIDENT RAVINDRA PURI REFUSES TO ACCEPT AVIMUKTESHWARANAND AS SHANKARACHARYA OF JYOTISH PEETH