HOME/ STATE/ KURUKSHETRA/SURYA GRAHAN 2022 BRAHMA SAROVAR SNAN IN KURUKSHETRA