HOME/ BHARAT/VIRAT KOHLI PRAISES ANUSHKA DEDICATION TOWARDS ANIMAL WELFARE