HOME/ BHARAT/ BHARAT NEWS/RAMGOPAL YADAV REACTION IN RAJYASABHA