HOME/ STATE/ SAMASTIPUR/SAMASTIPUR NAGAR PARISHAD CHAIRMAN SLAPS WOMAN