HOME/ STATE/ PATNA/COMPLAINT AGAINST PANCHAYAT PRAMUKH IN CM NITISH KUMAR JANTA DARBAR