HOME/ STATE/ GOPALGANJ/GOPALGANJ DM NAVAL KISHORE CHAUDHARY INAUGURATED NUTRITION FAIR