HOME/ STATE/ GAYA/PANDA SOCIETY GAVE ADVICE TO JITAN RAM MANJHI IN GAYA