HOME/ CITY/ PATNA/TEJASHWI YADAV TARGET AMIT SHAHS BIHAR VISIT