HOME/ CITY/ PATNA/TEJASHWI YADAV SHARES VIDEO OF ELDERLY MUSLIM SINGING SHLOKA OF MAHABHARATA