HOME/ VIDEO/ ENTERTAINMENT/KUTCH MANDVI GANESH VISARJAN YATRA