HOME/ CITY/ GANDHINAGAR/JITU VAGHANI STATEMENT ON VANRAKSHAK DEMAND GUJARAT ASSEMBLY MONSOON SESSION