HOME/ BHARAT/UTTARAKHAND RAINS LASH UTTARKASHI GANGOTRI HIGHWAY CLOSED