અન્ય ટોપ ન્યૂઝ

Chinkara Breeding Centre Kutch: બન્નીમાં ચિતા બાદ ચિંકારા બ્રિડિંગ સેન્ટર શરૂ કરવાની જાહેરાત, 1.5 હેક્ટરમાં શરૂ કરાશે સંવર્ધન કેન્દ્ર

એશિયાના સર્વ શ્રેષ્ઠ ઘાસિયા મેદાન બન્નીના ઘાસિયા મેદાનમાં ચિતા બ્રિડિંગ સેન્ટર બાદ હવે આ ઘાસિયા મેદાનોમાં ચિંકારા પણ ઉછળતા જોવા મળશે. આ વિસ્તારમાં ચિંકારા સંવર્ધન સેન્ટર ઉભુ કરવામાં આવશે. રાજ્યના વન મંત્રાલય દ્વારા 1.5 હેક્ટર જમીનમાં 50 લાખના ખર્ચે પ્રથમ તબક્કામાં 20 જેટલા ચિંકરાઓ લાવીને સંવર્ધન કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે.

3 Min Read

Feb 21, 2024

ટ્રેન્ડિંગ

(કોઈ પણ ટૉપિક ઉપર ક્લિક કરો)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.