HOME/ BHARAT/USS CARL VINSON CVN 70 WARSHIP REACHED TO VISHAKA