HOME/ BHARAT/RAHUL GANDHI ON DIGVIJAYA SINGHS REMARK