HOME/ CITY/ KOLKATA/KOLKATA METRO REINTRODUCES TOKEN SYSTEM ON 25 NOVEMBER