HOME/ VIDEO/ OTHER VIDEOS/DEVOTEE GATHERS AT KAKO GOSANI THAN ON DURGA PUJA CELEBRATION