HOME/ STATE/ JORHAT/STRIKE AT ASSAM SAHITYA SABHA HEAD OFFICE