HOME/ BHARAT/CELEBRATION OF BIRTHDAY OF MODI IN AGARTALA